Visie

CultureMoves bedenkt of realiseert projecten waarbij kunst wordt ingezet om de wereld en de mensen ‘beter te maken’.

Kunst en cultuur kunnen mensen opnieuw laten kijken door het bijzondere in het alledaagse te tonen. Ze maken verlangen naar iets beters los in mensen en kunnen dingen in beweging zetten. Door kunst zien mensen elkaar.

Kunst gaat over creëren, delen, reflecteren, confronteren en zingeving. Kunst kan mensen “op vele manieren uitdagen om het perspectief van de ander op het hier en nu te leren kennen”, zoals het Zuidelijk Toneel zegt. Kunst moet “op het snijvlak van verbeelding, verdieping en verbinding, zoeken naar (theatrale) antwoorden op fundamentele vragen van mensen in een gespannen tijdgewricht.” (Theater Utrecht)

Engagement is daarom een sleutelwoord voor CultureMoves. Ik wil dingen die ik mooi vind, waar ik waarde aan hecht, maken en behouden. We moeten anders omgaan met onze energie, ons voedsel en ons vervoer. Duurzaamheid is noodzakelijk. Een open blik en nieuwsgierigheid naar de ander is boeiend en wenselijk. Het eigene is mooi maar openheid tegenover andere culturen, omarming van de multiculturele samenleving, is de toekomst.

Stichting Stuifmeel (opgericht in 2012) heeft als doel: Middels de bestuivende werking van kunst ideeën overbrengen, zinnen prikkelen, keuzes beïnvloeden, ontwikkelingen op gang brengen en onderlinge verbindingen maken. “Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld.”, schreef Anne Frank. Ik probeer zelf te leven naar die woorden. Kunst kan mensen daartoe aanzetten.

Theater en muziek zijn voor mij de kunstvormen die dat vermogen het meest hebben. Als theatermakers met een eigen beeldtaal of eigen interpretatie iets belangwekkends weten te zeggen over de wereld, kan ik tot tranen toe geroerd de zaal verlaten of met het vaste voornemen voortaan alles anders te gaan doen. Het hoeft niet per se verrassend en vernieuwend theater van nieuwe makers te zijn, ervaren makers en acteurs kunnen ook kwaliteit bieden. En het hoeft ook niet per se cross-over of multidisciplinair, wereldrepertoire toneel kan net zo goed verrassen.

En muziek…Sommige muziek gaat gewoon dwars door je heen en raakt je midden in hart en ziel. Er is sprake van herkenning en troost. Ik geloof dat dat iets universeels is….Liturgiewetenschapper Ad de Keyzer zegt: “Een mens bezit snaren, maar die snaren kan je zelf niet bespelen. Iemand anders moet dat voor je doen. Bach kan die snaren bespelen als geen ander, hij weet mensen te raken en roept emoties op met zijn composities.”

Kunst moet antwoord geven op de vraag “Hoe nu mens te zijn”, hetgeen waarop de makers van Toneelgroep Oostpol zich concentreren. Deze uitwerkingen op je innerlijk, die theater en muziek kunnen bewerkstelligen zijn wat mij betreft de bedoeling van kunst. Ik wil niet alleen maar vermaakt en verrast worden, ik wil dat kunst me boven mezelf doet uitstijgen. Dat doen theater en muziek voor mij.

 

Naast het verzorgen van de programmering, fondsenwerving en organisatie, maakt CultureMoves ook trailers, promo’s, minidocs, storytelling-levensloopfilmpjes en aftermovies voor theatergroepen, culturele instellingen, huwelijken & begrafenissen en festivals: CultureMovesTV