Visie

 

CultureMoves bedenkt of realiseert projecten waarbij kunst wordt ingezet om de wereld en de mensen ‘beter te maken’. Kunst en cultuur kunnen mensen opnieuw laten kijken door het bijzondere in het alledaagse te tonen. Ze maken verlangen naar iets beters los in mensen en kunnen dingen in beweging zetten. Door kunst zien mensen elkaar.

Engagement is een sleutelwoord voor mij: Kunst gaat over creëren, delen, reflecteren, confronteren en zingeving. Kunst daagt mensen op vele manieren uit om het perspectief van de ander op het hier en nu te leren kennen en zoekt door middel van verbeelding, verdieping en verbinding naar (theatrale) antwoorden op fundamentele vragen in een gespannen tijdgewricht.

Stichting Stuifmeel (opgericht in 2012) heeft als doel: Middels de bestuivende werking van kunst ideeën overbrengen, zinnen prikkelen, keuzes beïnvloeden, ontwikkelingen op gang brengen en onderlinge verbindingen maken. “Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld.”, schreef Anne Frank. Ik probeer zelf te leven naar die woorden. Kunst kan mensen er toe aanzetten dat ook te doen.

Kunst geeft antwoord op de vraag “Hoe nu mens te zijn”. Vanuit de hersenwetenschap worden deze ideeën ondersteund: Een mens wordt daadwerkelijk ‘een beter mens’ door deel te nemen aan kunst. Ook zonder dat men er van tevoren al voor openstond. Kunst is als het ware een slijpsteen voor onze hersenschors. Een kat die zijn hele leven in een hok met strepen is opgesloten, kan alleen strepen zien. Zien is iets wat we leren. Kunstenaars leren ons beter zien, door ons steeds op een andere, speelse manier te laten kijken naar de werkelijkheid. Individuele hersencellen die graag speels gedrag vertonen worden hierdoor geprikkeld en daar wordt een mens vitaler, optimistischer, tevredener en minder angstig van. Hierdoor staan mensen als vanzelf minder behoudend en vijandig tegenover alles wat anders is. Kunst is dan ook een noodzaak om te kunnen overleven in onze veranderende wereld.

 

Sinds mei 2018 ben ik zakelijk leider voor de klassieke muziek- en theatersector. Ik schrijf projectplannen, maak (meerjaren)begrotingen, verzorg subsidieaanvragen en realiseer projecten. Hiernaast verwezenlijk ik eigen projecten met Stichting Stuifmeel. Eventueel maak ik ook ook nog trailers of promo’s: CultureMovesTV