Stichting Stuifmeel

Schermafbeelding 2019-02-15 om 09.51.54www.stichtingstuifmeel.com

Sterk door kunst: De stichting wil mensen de ervaring geven dat men door een kunstbeleving sterker in de schoenen kan staan.

Samen door kunst: Kunst is een effectief middel om aan een betere maatschappij te werken. Het gaat om een bewuster omgaan met verschillen: kinderen en ouderen, diverse culturen, achtergestelde groepen. De stichting wil door kunst een grotere leefbaarheid creëren en mensen met elkaar verbinden.

Alert door kunst: De stichting vindt het van belang om wereldwijde belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen van een breed publiek. De stichting zoekt nieuwe oplossingen en kweekt bewustwording.

Beter door kunst: De stichting wil mensen raken door deelname aan kunst, een verlangen naar iets beters in ze losmaken en ze zo bewegen voortaan andere keuzes te maken.

Kunst en milieu: Het behouden van de planeet heeft de bijzondere belangstelling van de stichting; zaken als klimaatverandering, biodiversiteit, luchtvervuiling, biologische landbouw en plastic soep verdienen onze speciale aandacht.

Projecten van Stichting Stuifmeel